PERLAWANAN AL-QUR’AN TERHADAP PENJAJAHAN: Studi Tafsir Ayat-Ayat Jihad dan Pertahanan Negara

PERLAWANAN AL-QUR’AN TERHADAP PENJAJAHAN: Studi Tafsir Ayat-Ayat Jihad dan Pertahanan Negara

Penulis:
Price:

Read more

PERLAWANAN AL-QUR’AN TERHADAP PENJAJAHAN: Studi Tafsir Ayat-Ayat Jihad dan Pertahanan Negara
Tahun Terbit: 2024
Ukuran: 14x21
Penulis:  
Fitri Maharani, Anita Nur Afiani, Rizik Annaufal, Muhamad Hafizd Usman,  Nurul Aprilianti Fauziah, Nita Fitriani,  M. Alvin Abdul Manan,  Fitriani Aeningsih, Rani Rohiyah, Rahma Ma’rifa.
ISBN: ...................................

Buku ini menggambarkan kajian mendalam mengenai tema-tema penting yang berkaitan dengan konsep nasionalisme, perlawanan terhadap penindasan, dan jihad dalam Islam, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an. Melalui pemaparan yang cermat dan analisis yang mendalam, pembaca akan dibimbing untuk memahami konsep-konsep tersebut dalam konteks hubbul wathan (nasionalisme), perlawanan terhadap penindasan, serta strategi dan etika perang dalam Islam.

Dalam setiap babnya, penulis merinci konsep defense mechanism, alutsista militer, dan pasukan militer, menjadikan buku ini sebagai sumber rujukan bagi mereka yang ingin mendalami kaitan antara ajaran Al-Qur'an dan isu-isu keamanan serta pertahanan. Selain itu, buku ini juga membahas secara komprehensif kode etik militer dan etika terhadap tawanan perang, serta mengeksplorasi konsep gencatan senjata (ceasefire) dalam Al-Qur'an, memberikan wawasan holistik terhadap pandangan Islam terhadap konflik dan keamanan global. Dengan pendekatan yang berimbang dan akademis, buku ini menjadi panduan yang berharga bagi pembaca yang tertarik memahami lebih dalam korelasi antara ajaran Islam dan isu-isu keamanan.0 Reviews